انجام عملیات ساختمانی، حمل، نصب، تست و راه اندازی احداث پست 63/20 کیلولت فرهنگیان

  • تاریخ شروع: 1398/10/29
  • تاریخ پایان: (پروژه در حال اجرا می باشد.)
  • کارفرما: بهین گستر کاو
  • کارفرمای اصلی: برق منطقه‌ای تهران
  • مشاور: قدس نیرو
  • مکان: استان قم
شرح خدمات

انجام کلیه موارد مرتبط در زمینه ساختمانی پروژه احداث پست برق فرهنگیان که در قرارداد اصلی با کارفرمای اصلی (برق تهران) قید شده توسط شرکت بهین گستر کاو و اجرای عملیات حمل تجهیزات برقی، نصب و تست و راه اندازی پست مذکور توسط شرکت متانیر.

اهمیت پروژه

بهبود وضعیت شبکه 63/20 کیلوولت در منطقه شهرک صنعتی کوه سفید و قسمت‌های مجاور در استان قم و همچنین انتقال تمام ظرفیت نیروگاه 10 مگاواتی خورشیدی غدیر  به شبکه.