سیستم مدیریت یکپارچه

توسعه روز افزون و گرایش رو به رشد سازمان‌ها به استقرار سیستم‌های مدیریت متناسب با اهداف سازمانی، منجر به آن شد که شرکت مهندسی تعمیرات انتقال نیرو تهران (متانیر) در سال 1383 به عنوان اولین در زمینه نگهداری و تعمیرات تجهیزات فشار قوی در ایران اقدام به استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2000 و کسب گواهینامه از شرکت AFNOR انگلستان نماید. همچنین در سال 1386 شرکت متانیر موفق به تمدید مجدد گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت با تایید شرکت AFNORگردید. هم‌زمان با تغییر نسخه سیستم مدیریت کیفیت در سال 2008 میلادی، شرکت متانیر نیز موفق به کسب گواهینامه ISO9001:2008 از شرکت AFNORانگلستان گردید. در سال 1393 شرکت به منظور ایجاد تحول و بهبود در سیستم مدیریت کیفیت، اقدام به اتخاذ تصمیمی جدید و انتخاب شرکت ممیزی کننده جدید نمود، که نهایتا منجر به کسب گواهی نامه ISO9001:2008 از شرکت مرزبان کیفیت نماینده IMQ ایتالیا گردید. پس از تغییرات بنیادی در استاندارد ISO9001 ویرایش سال 2015، شرکت متانیر نست به اجرای پروژه ارتقای سیستم مدیریت کیفیت اقدام نموده و در سال 1399 موفق به اخذ گواهینامه ISO9001:2015 شد. در سال 1402 این گواهینامه توسط شرکت IMQ برای سه سال دیگر تمدید شد.

 

با توجه به اهمیت بالای ایمنی و سلامت شغلی پرسنل، اقدامات لازم برای استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در حال انجام است و شرکت در شرف اخذ گواهینامه استاندارد ISO45001:2018 می‌باشد.

در شرکت مهندسی تعمیرات انتقال نیروی تهران (متانیر) مسئولیت اصلی برقراری، نظارت و بازنگری نظام مدیریت یکپارچه با مدیریت عامل شرکت می‌باشد و مدیر دفتر کیفیت و فناوری اطلاعات مسئولیت حصول اطمینان از برقراری الزامات و فرآیندهای سیستم و کنترل و حفظ یکپارچگی آن را بر عهده دارد. در حال حاضر مستندات سیستم مدیریت یکپارچه شرکت متانیر شامل بیش از 600 مدرک مختلف می‌باشد.