نصب، راه‌اندازی، توسعه و احداث

خدمات نصب و راه اندازی این شرکت با محورهای زیر انجام می گیرد :

نصب و راه اندازی سیستم های حفاظتی، خبری و اندازه گیری در پستهای فشار قوی و فشار متوسط .

نصب و راه اندازی خطوط هوایی و زمینی انتقال نیرو.

علیرغم آنکه اکثر پروژه های صنعت برق بصورت EPC در حال اجراء می باشد، همچنان انجام بخش تست و راه اندازی پستها و خطوط فوق توزیع و انتقال شبکه های برق به دلیل گسترش شبکه و تخصص بسیار بالای نیروی انسانی مورد نیاز، به این شرکت واگذار می گردد.

این شرکت همچنین با ایجاد یک واحد نوسازی و بکارگیری نیروهای جوان و متخصص در امر نصب تجهیزات شبکه های برق علی الخصوص تجهیزات پستهای GIS حضوری جدی دارد. این شرکت تأیید صلاحیت شده برای پروژه های احداث پستهای فشار قوی به صورت کلید در دست را از سازمان توانیر اخذ نموده است . لازم به ذکر است بدلیل تخصص خاص موجود در شرکت متانیر در زمینه تجهیزات پستهای GIS ، کلیه پستهای سیار 63/230 کیلوولت اعم از عملیات دمونتاژ، بارگیری و حمل و نصب آنها در سطح کشور عمدتاً توسط این شرکت صورت می گیرد .

کلیه عملیات نصب راه اندازی پست عظیم و فوق مدرن GIS شیخ بهایی توسط این شرکت و بدون حضور سوپروایزر خارجی اجرایی گردید .