آزمایشگاه فشارقوی

مجموعه آزمایشگاهی فشارقوی در شرکت متانیر به منظور انجام آزمون‌های مختلف مطابق استانداردهای بین‌المللی و دستورالعمل‌های توانیر در سال 1380  تاسیس گردید. در این آزمایشگاه آزمون‌هاي فشار قوي به شرح زیر انجام می‌گردد:

1- تست ولتاژ ضربه IMPULSE تا  375 کیلوولت

2-  تست ولتاژ AC  تا  375 کیلوولت

3-  تست ولتاژ  DC  تا  400 کیلوولت

 

تست عایقی تجهیزات فشارقوی که قابل انجام است: 

  • انواع مقره‌ها
  • کات اوت فیوزها
  • انواع کلیدهای قدرت شامل سکسیونر و بریکر
  • انواع تجهیزات GIS