ساختار سازمانی

شرکت متانیر با اعمال مدیریت منسجم بر مبنای استاندارد مدیریت کیفیت ISO9001:2015 ، با استفاده از تجربه تخصصی نیروی انسانی کارآمد، تجهیزات آزمایشگاهی و عملیاتی، استفاده از منابع علمی – کاربردی و استانداردهای بین‌المللی صنعت برق، ارائه خدمات نگهداری، تعمیرات و بهره‌برداری شبکه‌های برق قدرت، همچنین اجرای پروژه‌های "تعمیرات اساسی"، "بهینه سازی"، "احداث و توسعه بصورت EPC" را در صنعت برق عهده‌دار می‌باشد. چارت سازمانی زیر به نحوی طراحی گردیده که کارفرمایان در کمترین زمان و با بهترین روش توسط مدیران اجرایی یا مجریان ذی‌ربط در متانیر، جهت اجرای پروژه‌ها یا رفع مشکلات احتمالی و اضطرارهای عملیاتی اقدام نمایند.