تله متری و مخابرات رلیاژ پست ها خطوط کابل
  

 


  

امور رلياژ ( کنترل و حفاظت )

اين امور با كادر فني شامل 22 نفر كارشناس ارشد و كارشناس و 50 نفر تكنسين در زمينه فعاليت هاي تعميرات، نگهداري بهره برداري بهينه از تاسيسات و شبكه هاي انتقال و فوق توزيع مشغول به كار مي باشد. برخی فعالیتها ی انجام شده حفاظت و کنترل شرکت متانیر به شرح زیر می باشد.

  •  نگهداری و تعمیرات سیستم حفاظت و کنترل بیش از 300 پست انتقال و فوق توزیع در حوزه شرکت برق منطقه ای تهران ، نیروگاه ها ،متروی تهران ،صنایع،فرودگاه و ...

  •  تست و راه اندازی سیستمهای حفاظت و کنترل و اندازه گیری انواع مختلف پست های انتقال و فوق توزیع در حوزه شرکت برق منطقه ای تهران و سایر برق های منطقه ای و صنایع مختلف مشتمل بر بیش از50پست انتقال و فوق توزیع و نیروگاهی از انواعDCS ،GIS , و ...

  •  طراحی ,اجرا و نظارت بر عملیات بهینه سازی سیستمهای حفاظت  و  کنترل و اندازه گیری پستهای انتقال و فوق توزیع و همچنین ارائه راه حل جهت رفع نواقص پست های انتقال و توزیع

  • محاسبات و بازنگری تنظیم رله های حفاظتی در کلیه پستهای انتقال و فوق توزیع شبکه برق منطقه ای تهران و ایجاد نرم افزار محاسبات و بانک اطلاعاتی تجهیزات و تنظیم ها

  •  نصب و تعویض کنتورها ی کلیه پستهای انتقال و فوق توزیع و ایجاد شبکه ثبت و قرائت در بازار برق

  •  تعمیر تجهیزات حفاظتی، کنترلی و اندازه گیری و دستگاه های تست  و ساخت و بازسازی کارتهای الکترونیکی و سایر اجزای آنها


  

تواناييها

1.نگهداري، سرويس و تعمير كليه رله ها و سيستم هاي حفاظتي و انجام تنظيم هاي لازم بر روي شبكه فوق توزيع و انتقال نيرو .

2.انجام آزمايشات قبل از بهره برداري در پستهاي انتقال و فوق توزيع جديد التاسيس.

3.نظارت بر انجام آزمايشات قبل از بهره برداري و تحويل پستهاي فوق توزيع و انتقال.

4.بهينه سازي سيستم هاي حفاظتي، خبري و اندازه گيري در پستهاي فشار قوي.

5.نصب و راه اندازي سيستم هاي حفاظتي، خبري و اندازه گيري در پستهاي فشار قوي.

6.تعمير، تنظيم و طراحي وسايل حفاظت، خبري و اندازه گيري در آزمايشگاه مجهز امور رلياژ.

7.كاليبراسيون وسايل اندازه گيري و آزمون الكتريكي و مكانيكي در آزمايشگاه رلياژ.


 

پروژه های انجام شده 

1.نگهداري و سرويس سيستم حفاظت، اندازه گيري و كنترل پستهاي انتقال و فوق توزيع در حوزه فعاليت شركت برق منطقه اي تهران.

2.سرويس و نگهداري پستهاي نيروگاهي مربوط به شركت هاي مديريت توليد برق ري، شهيد رجايي، بعثت، منتظرقائم، قم و شهيد فيروزي.

3.سرويس و نگهداري پستهاي فشار قوي و متوسط مربوط به شركت راه آهن شهري تهران و حومه.

4.راه اندازي و برق دار كردن تجهيزات فشار قوي نيروگاه اتمي بوشهر.

5.راه اندازي و برق دار كردن پست هاي فشار قوي سيار در استان هاي سيستان و بلوچستان و فارس.

6.راه اندازي بخشي از تجهيزات برق در اسكله نفتي جزيره سيري.

7.مشاوره، تست و ارائه پيشنهادات جهت اصلاح شبكه انتقال نيروي جزيره كيش.