تله متری و مخابرات رلیاژ پست ها خطوط کابل
  

 


 


  

معاونت فنی متانير
 

 معاونت فني شركت متانير با ايجاد هماهنگي بين كليه امورهاي اجرايي كار نظارت و کنترل کلیه فعالیتهای اجرایی و نگهداری و تعمیرات را به عهده دارد .معـاون فنی شرکت متانیر در راستـای پیشـبرد اهداف شـرکت با تعیین خط و مشـی و برنامه ریزی بر حسـن اجرای کلیه قوانیـن , مقـرات ودستورالعـملها نظارت دارد و به ارزیابی عملکرد سیستمها و روشهای فنی و نگهداری و تعمیرات می پردازد. انجام هماهنگی بین واحدهای خدماتی , اداری و تدارکاتی شرکت و ایجاد همانگی بین مدیران و مسئـولان واحدها در راستـای بهبود افزایش سطح کارایی و بهره وری شرکت و کارکنان ازمسئولیتهای معاونت فنی است.

 


  

اداره پیام و پیگیری

اداره پیام و پیگیری این شرکت بصورت 24 ساعته و در هفت روز هفته آماده دریافت اطلاعات معایب شبکه بوده و اکیپ های تعمیراتی که  بصورت کشیک در محل و یا  آنکال می باشند، رسیدگی سریع به حوادث و رفع معایب اضطراری در کوتاهترین زمان ممکن را امکان پذیر ساخته اند.

 


  

اداره نقليه و ترابری

این قسمت به عنوان حلقه متصل به تمامی امور عملیاتی در شرکت متانیر وظیفه می پردازد.خودروهای سنگین این قسمـت با خدمات 24 ساعته در بخش عظیمی از عملیات های اجرایی شرکت تأثیر گذار می باشند، در بسیـاری از مناطق و نواحی صعب العبور که شرکت های اجاره جرثقیل حاضر به اعزام خودرو نمی باشند و انجام کار با خودروهای سنگین با مشکلات عدیده ای همراه می باشد، پرسنل قسمت نقلیه در کوتاهترین زمان در آن محل حضور به عمل آورده و بهترین عمکرد ممکن را به مرحله اجرا می رسانند.