کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند در 24 ساعت شبانه روز  در صورت نیاز به هر یک از خدمات شرکت می توانند  فرم الکترونیکی زیر را تکمیل نموده و شماره پیگیری دریافت نمایند. واحد بازرگانی و فروش شرکت در اسرع وقت به درخواست ها رسیدگی و با شما جهت طی مراحل اداری تماس خواهد گرفت.
اطلاعات تماس واحد بازرگانی و فروش :

  تلفن: 4-88361900    دورنویس: 88083394      پست الکترونیک: marketing@metanir.com


  

ملاقات با مقامات
مشخصات اشخاص حقیقی
* درج موارد ستاره دار الزامی است

نام :  *

نام خانوادگی :  *

ادرس پست الکترونیک:
موضوع درخواست:

خلاصه موضوع :  *