گواهینامه ها و تایید صلاحیت ها

  • پایه 1 رشته نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
  • پایه 3 رشته ارتباطات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
  • پایه 5 رشته تاسیسات و تجهیزات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
  • پایه 5 رشته ساختمان و ابنیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
  • گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی در زمینه نیرو – ارتباطات از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
  • گواهینامه استانداردISO 9001:2015   در زمینه ارائه خدمات مهندسی در شبکه های قدرت و زیرساخت‌های مخابراتی و تله‌متری مرتبط، شامل: نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه، عملیات اضطراری، اجرای پروژه‌های تعمیرات اساسی، بهینه سازی و EPC و تامین اپراتور
  • قرار گرفتن در لیست مشاوران تایید شده دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو
  • عضویت سندیکای صنعت برق ایران