ساختار سازمانی

 

شرکت متانیر با اعمال مدیریت منسجم بر مبنای استاندارد مدیریت کیفیت ISO9001:2015 و با استفاده از تجربه تخصصی نیروی انسانی کارآمد و تجهیزات آزمایشگاهی و عملیاتی، استفاده از منابع علمی – کاربردی و استانداردهای بین‌المللی صنعت برق، ارائه خدمات سرویس و نگهداری و بهره‌برداری شبکه‌های برق قدرت،  همچنین اجرای پروژه‌های تعمیرات اساسی، بهینه سازی و احداث و توسعه بصورت EPC را در صنعت برق عهده‌دار می‌باشد. چارت سازمانی زیر به نحوی طراحی گردیده که کارفرمایان در کمترین زمان و بهترین روش توسط مدیران اجرایی یا مجریان ذی‌ربط در متانیر، جهت رفع مشکلات احتمالی یا اجرای پروژه‌های خود اقدام نمایند.